19689.jpg

Syracuse White Porcelain Mug

Item No. 36289

Description

Syracuse White Porcelain Mug.